"Wspólnota Mieszkaniowa "Słoneczna"

Mieści się w zabytkowej kamienicy narożnej u zbiegu ulic Świętojańskiej i Żwirki i Wigury. Budynek zaprojektowany został przez Zbigniewa Kupca i Tadeusza Kossaka dla rodziny Krenskich w 1938 r., budowę ukończono w 1939 r., prace wykończeniowe przerwała wojna, ostatecznie ukończono je w 1945 r.

Kamienica ma szkieletową konstrukcję nośną, która pozwoliła na zastosowanie modernistycznych haseł "wolnego planu" i "domu na słupach". Ze względu na bryłę łączącą funkcjonalizm z wertykalnymi formami modernistycznego monumentalizmu budynek został wpisany przez konserwatora do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 945.

Do Wspólnoty należą 24 mieszkania i lokal usługowy, oraz przylegające do budynku garaże. Budynek znajduje się przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Gdyni, będącej jednocześnie centralną ulicą handlową tego miasta, a zarazem jest tylko o 100 metrów oddalony
od Kamiennej Góry, będącej oazą zieleni. Plaża miejska i bulwar nadmorski znajdują się
odległości pięciominutowego spaceru.

Wspólnota występuje do konserwatora zabytków o dotacje na remonty przeprowadzane
w budynku. Dzięki takiej dotacji, która pokryła część kosztów remontu odnowiona została
w 2006 roku elewacja budynku od strony ulicy. W roku 2009 przyznano Wspólnocie dotację na remont stropodachu i okien w jednej z klatek schodowych.